TENTANG KSKPKU


 CARTA ORGANISASIMATLAMAT

1. Menggerakkan aktiviti sukan, kebajikan, dan kerohanian di Pusat  Kesihatan Universiti.

2. Menanam dan mengeratkan ikatan persaudaraan yang sebenarnya kepada seluruh ahli Pusat Kesihatan Universiti merangkumi pelbagai aspek kebajikan dan kemasyarakatan.


3. Membantu ahli ke arah meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja ke tahap yang lebih cemerlang dan berusaha mendedahkan ahli kepada aktiviti dan gerak kerja yang boleh membantu untuk membina dan meningkatkan pembangunan diri.


4.Membantu ahli-ahli serta tanggungan apabila berlaku kemalangan, kematian, tamat perkhidmatan, pertukaran dan perkahwinan (pertama sahaja).


5. Merancang dan melaksanakan aktiviti yang sesuai bagi mencapai tujuan di atas untuk kepentingan Kelab dan ahli-ahli.